BSH NË PROÇES BINJAKËZIMI ME BANKËN E ITALISË, NDIHMON NË INTEGRIMIN EKONOMIK TË VENDIT ME BE

Ka nisur puna për Projektin e Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”.
Bëhet e ditur se kjo do të zbatohet nga Banka e Shqipërisë, Banka e Italisë dhe Banka e Gjermanisë, ndërsa disa komponentë të caktuar do të zbatohen nga Banka e Francës dhe Banka Kombëtare e Rumanisë.
Qëllimi kryesor është përmirësimi i praktikave të punës të Bankës së Shqipërisë dhe njëjësimin e tyre me praktikat e Sistemit Evropian të Bankave Qëndrore.
Ceremonia prezantuese u hap nga fjalët përshëndetëse të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, dhe Ambasadorit të Italisë, SH.T.Z Alberto Cutillo. Guvernatori Sejko u shpreh se, duke shpresuar që pranvera e 2020 do të hapë dritën jeshile të negociatave, Banka e Shqipërisë mbetet një institucion plotësisht i angazhuar në përmbushjen e prioriteteve që rrjedhin nga proëesi i integrimit evropian. Ai shtoi se ndërmarrja e projekteve të tilla nënvizon qartazi angazhimin reciprok të BE-së dhe të Shqipërisë në drejtim të thellimit të proçeseve integruese me objektiv kryesor përafrimin e kuadrit ligjor, rregullator dhe operacional të Bankës së Shqipërisë, me atë të Sistemit Evropian të Bankave Qëndrore.
Fushat e punës ku do të shtrihet fokusi i këtij projekti përfshin 8 departamente të Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që do të adresojë çështje të rëndësishme si: mbikëqyrja bankare dhe stabiliteti financiar, politika monetare dhe statistika, auditimi i brendshëm, sistemet e pagesave, si dhe funksione të tjera të bankingut qëndror, si burimet njerëzore dhe integrimi evropian.
Ambasadori i Italisë, SH.T.Z Alberto Cutillo, duke vlerësuar Bankën e Shqipërisë si një nga institucionet kryesore në vend, theksoi rëndësinë e këtij projekti për zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve institucionale të saj. Institucione të tilla ndihmojnë në përafrimin e standardeve evropiane dhe përshpejtimin e proçesit të integrimit evropian të Shqipërisë.
Ky projekt do të zbatohet për një periudhë një vjeçare dhe gjatë kësaj periudhe, pranë Bankës së Shqipërisë do të japë kontributin e tij një Këshilltar rezident i projektit. Gjithashtu, parashikohet të realizohen 110 misione dhe 12 vizita pune, gjatë zhvillimit të të cilave ekspertët nga bankat e lartpërmendura do të sjellin eksperiencën e tyre.

Me Te Lexuarat

spot_img
spot_img
spot_img